Gransking av Scandinavian Star-brannen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gransking av Scandinavian Star-brannen

Stortingets presidentskap har nå oppnevnt granskingskommisjonen for Scandinavian Star-brannen. Finans Norges Hildegunn Bjerke er et av kommisjonsmedlemmene.

Hildegunn Bjerke. Foto.
Hildegunn Bjerke. Foto CF-Wesenberg.

25 år siden

Stortinget vedtok 12. mai å oppnevne en granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Det er i år 25 år siden brannen på bilfergen Scandinavian Star der 159 mennesker omkom. Omstendighetene rundt brannen har siden vært svært omdiskutert, noe som er bakgrunnen for granskingskommisjonen.

Kommisjonen

Fagdirektør Hildegunn Bjerke (bildet) er leder for skadeteknisk enhet hvor Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) og Restverdiredning (RVR) inngår i tillegg til skadeforebyggende aktivitet innen brann-, vann- og trafikksikkerhet. 

Kommisjonsleder er sorenskriver Frank K. Olsen.

Av mandatet fra Stortinget går det bl.a. fram at kommisjonen skal vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av brannen på Scandinavian Star gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken.

Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av de anbefalinger som ble gitt i ovennevnte dokumenter, samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende, heter det.

Kommisjonen skal avgi rapport til presidentskapet innen 1. juni 2017.