Flere flyktninger til Norge – finansnæringens samfunnsansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere flyktninger til Norge – finansnæringens samfunnsansvar

Finans Norge anmoder om at bankene bidrar til å gi god informasjon om hvilke banktjenester som kan gis til kunder med registreringsbevis for asylsøkere, og hvilke tjenester dette ikke kan gi tilgang til.

Det er i den forbindelse også viktig å forklare hvorfor reglene er slik de er. Vi vil videre anmode om at bankene forholder seg til regelverket slik at det ikke skapes unødvendige problemer knyttet til tilgang til begrensede banktjenester. Dette er tjenester det er viktig at den enkelte flyktning/asylsøker får, for å kunne fungere i Norge. 

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i rundskriv nr 23/2015. 

Les hele rundskrivet