Er insentivene til å forebygge klimaskader for små?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Er insentivene til å forebygge klimaskader for små?

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg leverte nylig sin utredning (NOU 2015:16) om ”overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs”. 

Utvalget anslår at de totale skadekostnadene bare som følge av overvann ligger et sted mellom 1,6 til 3,6 milliarder kroner per år, og vil koste samfunnet mellom 45 og 100 milliarder i årene fremover om man ikke forebygger bedre. Det skriver fagsjef Mia Ebeltoft, Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift. 

Les hele artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift