Brannsikkerheten i asylmottak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brannsikkerheten i asylmottak

Den økte tilstrømningen av flyktninger har ført til stor pågang hos forsikringsselskapene om å tegne forsikring for bygg som skal huse asylsøkere. 

Erfaringsmessig er det en utfordring at brannsikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt og Finans Norge har derfor utformet anbefalte risikoreduserende tiltak, slik at forsikringstaker skal være orientert om de krav som normalt kan påregnes.

Må dokumentere brannsikkerhetstiltak

Nye drivere av asylmottak eller bygningseiere som ønsker å leie ut til mottaksdrift bør så raskt som mulig ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare hva bruksendringen vil bety for forsikringsforholdet. Det må blant annet fremlegges dokumentasjon på at brannsikkerheten er ivaretatt.

Forsikringsselskapene vil måtte utføre en helhetlig risikovurdering av hvert enkelt objekt og selskapene står fritt til å stille de sikringskravene som ansees nødvendig for å gjøre risikoen akseptabel for det enkelte desentraliserte eller sentraliserte mottak.

Personsikkerhet er viktig

Personsikkerheten betyr mest, noe som primært er myndighetenes ansvar, men forsikringsselskapene er selvfølgelig også opptatt av dette, og vet at det ved alle branntilløp er meget små marginer som skiller rene materiellskader fra mennesketragedier.