40 000 har besøkt Økonomilappen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

40 000 har besøkt Økonomilappen

Over 40 000 har nå besøkt Økonomilappen.no for å lære mer om privatøkonomi, og av disse har ni av ti forsøkt seg på kunnskapsprøven for å ta ”økonomilappen”. Det er imidlertid kun fem prosent som klarer alle spørsmålene.

Bilde av logoen til Økonomilappen

Flertallet av de som besøker Økonomilappen er nye brukere, men tallene viser også at en del brukere kommer tilbake mer enn en gang.

– Det er flott at nesten en av fem finner det nyttig å gå tilbake til Økonomilappen.no for å finne mer informasjon. Ambisjonen er at denne andelen skal øke, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Økonomilappen brukes over hele landet

Selv om det er geografisk spredning blant brukerne, kommer nesten seks av ti fra Oslo og resten av Østlandet. To av ti brukere er fra Vestlandet, mens Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge utgjør resten.
Mange besøkende har kommet fordi flere banker har lenket til Økonomilappen på sine hjemmesider. Bankene bruker også Økonomilappen.no i undervisning via Ungt Entreprenørskap-programmene «Økonomi og karrierevalg» og ”Sjef i eget liv!”.

Fornøyd forbrukerminister

Økonomilappen er utviklet av Finans Norge i samarbeid med Forbrukerombudet og ble lansert i mars i år av forbrukerminister Solveig Horne. Horne er fornøyd med at så mange har tatt i bruk Økonomilappen:

– Jeg er opptatt av at de unge skal være godt rustet når de begynner å ta økonomiske valg for fremtiden. Digitale løsninger kan være gode verktøy når unge skal lære om personlig økonomi og jeg er glad for at så mange har besøkt Økonomilappen.no. Digitale verktøy som Økonomilappen blir bare enda viktigere i fremtidens opplæring.

Kunnskapstesten gir læring

For de som prøver seg på kunnskapstesten er det bare fem prosent som klarer alle spørsmålene, mens syv av ti klarer tre fjerdedeler. Noen spørsmål er mer krevende enn andre, og spesielt gjelder det de spørsmålene der man må foreta litt hoderegning og beregne prosenter.

Kunnskapstesten består av en database med over 100 spørsmål, og 20 spørsmål trekkes tilfeldig hver gang man skal teste sine kunnskaper. Brukeren får presentert noen alternativer og skal krysse av det som er riktig. Etter avgitt svar får man opp fasiten, slik at man lærer underveis som man tar testen. Spørsmålene i testen spenner over et relativt vidt felt, og det er mye nyttig kunnskap å ta med seg.

– Det er mulig å prøve seg på testen flere ganger, og vi håper at de som ikke klarer testen ved første forsøk får lyst til å lese mer på Økonomilappen.no og prøve seg på nytt, avslutter Hilde E. Johansen i Finans Norge.

– Jeg er opptatt av at de unge skal være godt rustet når de begynner å ta økonomiske valg for fremtiden. Digitale løsninger kan være gode verktøy når unge skal lære om personlig økonomi og jeg er glad for at så mange har besøkt Økonomilappen.no. Digitale verktøy som Økonomilappen blir bare enda viktigere i fremtidens opplæring.

- Solveig Horne

forbrukerminister