Start sparing til egen bolig tidlig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Start sparing til egen bolig tidlig

Det var ett av budskapene adm. dir. Idar Kreutzer hadde til elevene ved Edvard Munch videregående skole onsdag 25. november. – Bolig er en av de største investeringene du gjør. Derfor er det smart å begynne å tenke på å spare til det allerede nå.

Bilde av elever
Her diskuterer elevene sammenhengen mellom utdanning og yrkesvalg

Desto mer man sparer, desto større bolig har man muligheten til å kjøpe. Med 200 000 kroner i egenkapital vil man i dagens marked få en liten leilighet på 25 kvadratmeter i Oslo, mens man i Kristiansund får rundt 60 kvadratmeter. Boligmarkedet, sparing, budsjett og hva det koster å ha en husholdning, var derfor temaet da Finans Norge i samarbeid med Ungt Entreprenørskap traff 1.klasse på Edvard Munch vgs.

Bilde av elevene
Sparing til bolig og budsjett gjennom bruk av programmet "Sjef i eget liv"

Ikke godt nok i dag

– Vi er opptatt av at de unge utvikler en kritisk sans og tar bevisste valg når det gjelder privatøkonomen sin. Derfor er vi her i dag, og derfor er vi opptatt av at temaet privatøkonomi må styrkes i skolen, sa Kreutzer. Han konstaterte at temaet ikke blir belyst godt nok i skolen i dag, noe elevene selv bekreftet.

– Vi har lært oss hvordan vi skal sette opp budsjett, men har ikke peiling på hva det koster å leve og hva vi må ta inn i et budsjett, sa en av elevene i debatten.

Samstemte politikere

Sammen med Finans Norge var også Høyres Kristin Vinje og Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø, begge medlemmer i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite og opptatt av læringsinnholdet i skolen.

Christian Tynning Bjørnø og Kristin Vinje
Christian Tynning Bjørnø og Kristin Vinje

– Høyre har ennå ikke åpnet for at personlig økonomi skal bli et eget fag i skolen, men mener at dagens læreplaner har kompetansemål i matte og samfunnsfag som dekker dette allerede. Vi må imidlertid være mer fokusert og tydelig på hvordan vi skal bruke disse fagene bedre, sa Kristin Vinje.

Hun fikk støtte fra Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø som mente at skolen ikke gjør dette på en god nok måte i dag.

– Vi må rydde i læreplanene slik at dere får tid til å utvikle en kritisk tankegang. Vi som politikere bør gå hjem og se nærmere på hvordan vi skal få til dette, sa Bjørnø til elevene.

Skolens assisterende rektor Kjersti Engelstad Stokke var glad for signalene fra politikerne og ga de et råd til på veien hjem til utdanningskomiteen:

– Sørg også for at undervisning i personlig økonomi holdes av økonomer, ikke vanlige lærere. Da blir læringen langt bedre.

– Vi har lært oss hvordan vi skal sette opp budsjett, men har ikke peiling på hva det koster å leve og hva vi må ta inn i et budsjett

- elevene ved Edvard Munch vgs

Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet opplæringsprogrammet Sjef i eget liv! for videregående skole. Det er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern...