Skadestatistikk 3. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk 3. kvartal

Skadestatistikken for 3. kvartal er klar. Erstatningene for landbasert forsikring totalt har økt med rundt 1 prosent fra samme periode i fjor. 

Brannerstatningene på privat og næring samlet er på 3,8 milliarder kr hittil i år og dette er en reduksjon på to prosent fra samme tid i fjor. Men i fjor var det to større branner i Flatanger og Lærdal som til sammen ble på nesten 250 mill kr.

Antall branner har stor reduksjon fra i fjor, noe som skyldes ekstraordinært mange skader etter lynnedslag i fjor, og da særlig i 3.kvartal.  

Erstatning etter vannskader er på omtrent samme nivå som i fjor til tross for mye regn og derpå følgende vannskader i september i år. Til sammen er det erstattet vannskader med nesten 2,7 milliarder kr hittil i år. 

Reiseerstatningene øker

Flyplasstavle. Foto.
Utgifter i forbindelse med sykdom på reiser øker betydelig.

Erstatningene for reiseforsikring hittil i år er rekordhøye, viser tall fra Finans Norge. Erstatningsutbetalingene etter de ni første månedene i år er på nesten 1,6 milliarder kroner, fem prosent mer enn etter samme period...