Silver

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Silver

PRESSEMELDING: Finans Norge konstaterer at Finansdepartementet ikke har imøtekommet Silvers søknad om en mer langsiktig og forutsigbar løsning på kapitalsituasjonen i selskapet. 

Silver oppfyller dagens kapitalkrav, men når de nye kravene innføres per 1.januar 2016 medfører dette at Silver over natten kommer under kapitalkravsgrensen. Silver hadde søkt om tidsbegrenset utsettelse for innføring av de nye kapitalkravene, og inntil videre bli behandlet etter det samme regelverket som landets pensjonskasser.

– Finans Norge konstaterer at Finansdepartementet i dag har besluttet å gi Silver en svært tidsbegrenset og midlertidig utsettelse på ett år. Finansdepartementet har dermed ikke benyttet seg av det handlingsrommet vi mener departementet har til å vurdere andre løsninger, sier Kreutzer.

Finans Norge tar til etterretning at styret i Silver nå så snart som mulig vil legge den videre strategien med departementets vedtak som bakgrunn.

Dagens beslutning i Finansdepartementet vil ikke få konsekvenser for de øvrige aktørene med forsikrede fripoliser i Norge. Dispensasjonen er begrunnet i Silvers særskilte økonomiske situasjon. De øvrige forsikringsselskapene med fripoliser har opplyst at de vil oppfylle de nye kravene fra 1. januar 2016.

Departementet gir heller ingen signaler om at man ønsker å se på fleksible overgangsordninger eller andre tilpasninger som ville gjort situasjonen på fripolisemarkedet lettere verken for de med pensjonsrettigheter eller for selskapene.

– Finans Norge har en rekke ganger påpekt at dagens regler bør tilpasses Solvens II. Vi har foreslått endringer i reglene for fripoliser som gjør at forvaltningen av midlene kan bli mer optimal og langsiktig. Dette ville kunne gitt både redusert risiko og kapitalbehov for selskapene, høyere forventet avkastning på pensjonskapitalen til kundene, og mer konkurranse på dette svært viktige pensjonsmarkedet, sier Kreutzer. Han viser til at fripoliser utgjør 46 prosent av samlede forpliktelser for privat kollektiv pensjon som forvaltes av livsforsikringsselskaper, og det er nå over 223 milliarder kroner til forvaltning.