Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,5 prosent frem til utgangen av oktober. Nedgangen var drevet av en svakere gjeldsvekst hos både ikke-finansielle foretak og i husholdningene.

Gjeldsveksten 2012 - 2015. Graf.

Saken er oppdatert 03.12. med nye tall fra SSB.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 876 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Lavere gjeldsvekst i husholdningene

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld falt fra 6,4 prosent i september til 6,2 prosent i oktober. Den samlede bruttogjelden endte på 2 866 milliarder kroner ved utgangen av måneden. På tross av en moderat avtagende gjeldsvekst de siste månedene er nivået fortsatt over husholdningenes inntektsvekst, hvilket betyr at gjeldsbelastningen i husholdningene øker.

Redusert kredittvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten har vært volatil gjennom året og har falt i senere tid. I oktober endte årsveksten litt lavere på 3,6 prosent. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 582 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 905 milliarder kroner i oktober. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg marginalt fra 5,8 prosent i september til 5,9 prosent i oktober. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet svekket tolvmånedersveksten seg fra 6,7 prosent til 4,7 prosent frem til utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld tok seg imidlertid opp i samme periode med en økning i veksten fra 1,4 prosent til hele 8,5 prosent.