OECD og menneskerettigheter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

OECD og menneskerettigheter

Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess.

Human rights due diligence. LOGO.

Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Sekretariatet er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, men har sitt eget budsjett og er faglig uavhengig av regjeringen.

Kurset

Human Rights Due Diligence-kurset baseres på tre heldags samlinger for representanter for cirka 12 bedrifter.

Hver bedrift får i tillegg åtte timers individuell veiledning med en erfaren konsulent, og deltagelsen er gratis.

Samlingene vil finne sted i februar, april og juni 2016.

På denne siden kan du bl.a. se Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer forklare hvorfor dette er viktig. (ekstern side)

Mer informasjon om kursene og påmeldingsskjema (ekstern side)