Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt til 5,6 prosent frem til utgangen av september. Dette var i all hovedsak som følge av en reduksjon i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak. Husholdningenes gjeldsvekst forble uendret.

Bilde av K2 figur

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 854 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Ingen endring i husholdningenes gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld forble uendret på 6,4 prosent i september. Den samlede bruttogjelden endte på 2 850 milliarder kroner ved utgangen av måneden. Gjeldsveksten holder seg dermed fortsatt på et stabilt nivå som overstiger inntektsveksten.

Lavere kredittvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten hos de ikke-finansielle foretakene har båret preg av stor volatilitet i senere tid. Etter at veksten ble redusert i juni og juli, endte august med en solid oppgang. I september falt veksten derimot ned fra 4,2 prosent til 3,8 prosent. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 582 milliarder kroner ved utgangen av september.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 886 milliarder kroner i september. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt fra 6,1 prosent i august til 5,8 prosent i september. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten videre fra 7,1 prosent til 6,8 prosent frem til utgangen av september. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld kom seg imidlertid over på plussiden igjen. Fra en negativ vekst på 1 prosent i august, endte veksten i september på positive 1,2 prosent.