Fripoliseforpliktelsene fortsetter å øke

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fripoliseforpliktelsene fortsetter å øke

Fripoliser med garanti utgjør ca 223 milliarder kroner mens fripoliser med investeringsvalg har økt til om lag 4,4 milliarder kroner. Det viser livsforsikringsstatistikken for 3. kvartal 2015 fra Finans Norge.

For aktive foretakpensjonsordninger utgjør forsikringsforpliktelsene ca 130,5 milliarder kroner. Forsikringsforpliktelser knyttet til fripoliser fortsetter å øke og utgjør ca 64 prosent av alle forpliktelser i foretakspensjonsordninger og ca 46 prosent av samlede forpliktelser for privat kollektiv pensjon samlet.

– Tallene bekrefter at de garanterte fripoliseforpliktelsene utgjør den største andelen av privat tjenestepensjon, og kapitalen vokser og vokser. Om lag 223 milliarder kroner er bundet opp i fripoliser med garanti, og vi i Finans Norge er bekymret for at myndighetene fortsatt ikke har gjort noe med virksomhetsregelverket. Nåværende og fremtidige pensjonister som har jobbet i privat sektor får dermed betydelig svekket kjøpekraft, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør i Finans Norge(bildet).   

Innskuddspensjon

Forsikringsforpliktelser for innskuddsbasert tjenestepensjon utgjør ca 137 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2015, en økning på 23 prosent fra samme tid året før. Om lag 91 milliarder kroner kan tilskrives aktive innskuddsbaserte ordninger, mens pensjonskapitalbevis utgjør ca 41,6 milliarder kroner av forsikringsforpliktelsene i innskuddsbaserte ordninger 3. kvartal 2015.   

Tjenestepensjon

Det er etablert noen ordninger etter tjenestepensjonsloven i 2015, dvs. såkalte hybridordninger. Ved utgangen av 3.kvartal 2015 utgjør forpliktelsene knyttet til dette produktet ca 36 millioner kroner, en økning fra om lag 20,9 millioner kroner i 2. kvartal 2015.

Offentlig tjenestepensjon

Forsikringsforpliktelsene for kommunal kollektiv pensjon utgjør ca 454,6 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2015, en økning på 4 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 

Samlet kapital

Samlet forvaltningskapital er 1 255 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2015. Forsikringsforpliktelser for livsforsikringsselskaper er ca 1 076 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2015, en økning på 6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Kollektiv pensjon i privat og kommunal sektor utgjør 88 prosent av de totale forsikringsforpliktelsene.

Utviklingen i forsikringsforpliktelser for privat kollektiv pensjon. Graf.
Brutto forfalt premie. Graf.