Finans Norge og FNs klimainitiativ

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge og FNs klimainitiativ

Lederen for FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI), Butch Bacani, besøkte nylig Finans Norge for å diskutere forpliktelser og videre samarbeid om de globale klimautfordringene fram mot 2030.

Butch Bacani i FNs klimainiativ og Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto.
Butch Bacani i FNs klimainiativ og Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han viste i møtet spesielt til Finans Norges bidrag, i form av forarbeidene for informasjonsdeling av skadedata med kommunene, det såkalte pilotprosjektet, og at det bør tjene som modell for andre land.

Urbane flommer

Bacani presenterte FNs plan for å ruste verdens forsikringsnæringer til best mulig å kunne håndtere klimarelaterte naturkatastrofer framover. Siden kloden urbaniseres, syv av ti mennesker bor allerede i byer, blir urbane flommer en stadig større del av problemet.

Han ga uttrykk for at gode risikodata er helt nødvendig i kampen mot naturkatastrofer og urbane flommer. Han påpekte spesielt at det vil ha avgjørende betydning å få videreformidlet det norske pilotprosjektet globalt.Han mente derfor at prosjektet bør videreutvikles.

Forsikringsforbundene i Danmark og Kanada er allerede i gang med å utvikle tilsvarende prosjekter og EU har satt i gang et arbeid med å bygge opp systemer for å benytte slike skadedata til bedre forståelse og forebygging.

UNEP FI PSI

Principles for Sustainable Insurance (PSI) er en del av United Nations Environmental Programme for Finance. UNEP FI PSI er et globalt forsikringssamarbeid til støtte for bærekraftig utvikling. De 80 største forsikringsselskapene i verden har gjennom UNEP PSI gått sammen i FN-regi for å styrke forsikringsnæringens samlede innsats for en grønnere framtid. De deltagende selskaper står for 20 prosent av premievolumet globalt og har 14 billioner dollar i forvaltningskapital.

Pilotprosjektet

Et prosjekt i regi av Finans Norge som har hatt som mål å teste muligheten for, og avklare nytten av at kommunene får tilgang til skadedata fra forsikringsbransjen. Pilotprosjektet er finansiert av Finans Norge og Framtidens Byer (Klima- og miljødepartementet).

Ni pilotkommuner var opprinnelig med i prosjektet og Oslo kom med i høst. Vestlandsforskning og NTNU Geo har deltatt i prosjektsamarbeidet.