Eget selskap for betalingsformidling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eget selskap for betalingsformidling

Hovedstyret i Finans Norge har besluttet at arbeidet med felles infrastruktur i betalingsformidlingen skal styrkes og vitaliseres. I praksis vil dette skje ved å ved å samle kompetanse og ressurser i et eget aksjeselskap med dedikert ansvar for arbeidet. 

Mobiltelefon over skjerm. Foto.
Finans Norge etablerer nytt selskap for infrastruktur i betalingsformidlingen.

Målet er at Norge fortsatt skal ha en betalingsformidling i verdensklasse.

Nåværende Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norges fagenhet for betalingsformidling overføres til det nye selskapet og vil utgjøre en solid grunnstamme i infrastrukturarbeidet fremover. Samtidig vil kompetanse og kapasitet på en del områder bli styrket. Planen er at selskapet skal være i operativ drift i løpet av første kvartal 2016.

I verdensklasse

Jan Digranes. Foto
Vi ønsker å styrke samarbeidet i betalingsformidlingen, sier direktør Jan Digranes

– De to siste årene er det arbeidet mye med utviklingen av en ny strategi for betalingsformidling, og vi ønsker å styrke samarbeidet i betalingsformidlingen for å opprettholde et betalingssystem i verdensklasse. Nordmenn er blant de mest digitale i verden, og betalingssystemet må imøtekomme kundenes behov og forventninger til videre utvikling av produkter og tjenester, sier direktør Jan Digranes i Finans Norge.

Tidligere er både BankAxept og BankID skilt ut som egne produktselskaper, som på forretningsmessig grunnlag skal bidra til videreutvikling og effektivisering av bankenes betalingstjenester. Tett og godt samarbeid med infrastrukturselskapet er en viktig premiss for suksess her.  

– Også nye aktører må kunne knytte seg til infrastrukturen i betalingsformidlingen. EUs nye betalingsformidlingsdirektiv krever at det åpnes for det. Vi skal legge til rette for at dette kan skje på et forretningsmessig grunnlag og til fordel for alle parter, sier han.

Økt kompetanse og kapasitet

– Det skjer mye på betalingsformidlingsområdet, bankene utfordres fra alle kanter, og vi må sette oss selv i stand til å snu oss rundt mye raskere enn tidligere. Vi har ikke vært dynamiske nok, men vi håper nyorganiseringen kan bidra til at vi øker både kompetansen og kapasiteten på feltet, sier Digranes.

Nå er det altså snakk om å opprettholde og videreutvikle en god, felles infrastruktur som bankene hver for seg kan bygge gode tjenester for kundene på. Det er hver enkelt bank eller bankgruppe som har kundekontakten og som er ansvarlig for sine tjenester, slik vi nå ser når det gjelder vennebetalinger eller straksbetalinger.

Eid av Finans Norge

Det nye infrastrukturselskapet – som ennå ikke har fått noe navn – vil bli eid 100 prosent av Finans Norge, og hovedstyret i Finans Norge skal utpeke styre for selskapet. Styret vil bestå av representanter for bankene. Det skal være et tett samspill med administrasjonen i Finans Norge som fortsatt vil ha det overordnede ansvaret for det næringspolitiske arbeidet på området.

Også NICS (Norwegian interbank clearing system) vil bli lagt inn i det nye selskapet. Det legges videre opp til et nært samarbeid med FinansCERT – finansnæringens brannkorps mot internettkriminalitet.  De to organisasjonene vil fortsette å være samlokalisert, noe som er kompetansemessig svært viktig. I tillegg vil det bli vurdert å gjøre FinansCERT til et datterselskap av det nye infrastrukturselskapet.

Finansiert av bankene

Det nye infrastrukturselskapet vil bli finansiert direkte av bankene, etter samme modell som BSK finansieres i dag. Ved starten er det snakk om et årsbudsjett på drøyt 30 millioner, men dette vil bli noe større etter hvert som man kommer i gang med utviklingsprosjekter.