Avgjørelser i tvistesaker i betalingsformidlingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avgjørelser i tvistesaker i betalingsformidlingen

Avgjørelser fra ansvarsregulerende utvalg/kontaktsutvalget i tvister mellom banker på betalingsformidlingsområdet er nå gjort tilgjengelig for Finans Norges medlemmer.

Ansvarsregulerende utvalg har fra medio 1980 avgjort tvister mellom banker innen betalingsformidlingsområdet. Utvalget overtok denne oppgaven fra det daværende Sjekkutvalget og behandlet til å begynne med stort sett saker om sjekker. Etter at ansvarsregulerende utvalg ble lagt ned for et par år siden har kontraktsutvalget overtatt denne tvisteløsningsoppgaven.

Finans Norge har nå funnet fram alle avgjørelsene fra og med år 2000, anonymisert dem og lagt dem ut på Finans Norges medlemsnett. Når man har valgt ikke å legge ut saker før år 2000, skyldes det dels at dette i stor grad er sjekksaker – som nå er av mindre interesse – og dels at det er noe begrenset tilgang til eldre saker.

Avgjørelsene finnes under avtaler og regelverk.

Avgjørelser i tvistesaker mellom banker i betalingsformidlingen