Vil arbeide mot dyrere finanstjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil arbeide mot dyrere finanstjenester

PRESSEMELDING: – Vi kan ikke se hvorfor det skal være viktig for regjeringen å arbeide for å gjøre forsikringer og banktjenester dyrere, og kommer til å følge det varslede forslaget om å innføre moms på finansielle tjenester tett videre, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Jan Erik Fåne. Foto.
Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne. (Foto: CF-Wesenberg)

Regjeringen varsler i statsbudsjettet og stortingsmeldingen om skattereformen at merverdiavgiften skal innføres gjennom en ordinær mva på vederlag for finansielle tjenester og en avgift på margininntekter med et samlet proveny på 3,5 mrd kroner.

– Scheel-utvalget er tydelige på at avgiftsøkningen ikke skal ramme finansnæringen, men veltes over på prisen til sluttbruker. Det er imidlertid ikke vurdert hvilke konsekvenser en slik prisøkning vil ha for sluttbrukerne av disse tjenestene, påpeker Fåne.

Økt pris på finansielle tjenester

Finansnæringen i Norge arbeider i store trekk under det samme skatteregimet som andre næringsdrivende. Det er ikke behov for en sterkere beskatning av finansnæringen i seg selv, men Scheelutvalget, som har sett på skattesystemet i Norge, hevder at unntaket fra mva på finansielle tjenester medfører at disse tjenestene er rimeligere enn de burde være, og at dette medfører et overforbruk av slike tjenester.

Overforbruk av finansielle tjenester

Regjeringens utgangspunkt er at finansielle tjenester er lavere beskattet enn andre tjenester i samfunnet, noe som gir et overforbruk.

– Påstanden om et overforbruk av finansielle tjenester i Norge er imidlertid verken nærmere utdypet eller dokumentert. Dette er en uriktig påstand. Det er ikke noe som tyder på at nordmenn har et generelt overforbruk av finansielle tjenester. Det vil ikke være samfunnsmessig fornuftig om man skal gjøre det dyrere at folk forsikrer sine biler, hus og hjem, understreker Fåne.  

Vurdert og forkastet

Fåne viser til at merverdiavgift på finansielle tjenester er vurdert en rekke ganger tidligere, og konklusjonen har hver gang vært at dette verken er formålstjenlig eller praktisk mulig.

– Heller ikke i EU er dette nå en aktuell problemstilling. Norge bør ikke innføre et eget avgiftsregime for finansielle tjenester som i tillegg blir svært vanskelig å gjennomføre rent praktisk, sier Fåne.

Konsekvenser for konkurranseevnen ikke vurdert

– Norsk finansnæring er en ekstremt integrert del av norsk økonomi, og har kundeforhold til samtlige norske næringsdrivende og bedrifter, og alle personer i inntektsgivende arbeid. En så vidt sterk økning i beskatningen av finansielle tjenester som her varsles vil ikke kunne gjennomføres uten betydelige konsekvenser for næringsliv og privathusholdninger i Norge. Det er ikke gjort noen vurdering av disse konsekvensene, hvilke utslag innføringen av merverdiavgift på finansielle tjenester vil innebære, eller problematisert hvordan dette vil slå ut for konkurranseevnen i Norge, avslutter Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no