Tilgang til pensjonstall fra NAV til bruk i selskapenes pensjonskalkulatorer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilgang til pensjonstall fra NAV til bruk i selskapenes pensjonskalkulatorer

NAV har nå gitt grønt lys til at Norsk Pensjon kan utlevere pensjonstall til de private pensjonsleverandørene. Dette innebærer at pensjonsleverandørene nå kan vise den enkeltes pensjonstall i folketrygden i sine pensjonskalkulatorer.

Eldre kvinne med PC. Illustrasjonsfoto.

Finans Norge har lenge arbeidet for bedre informasjon til den enkelte om hvilke pensjonsrettigheter han eller hun har. I denne sammenhengen er dette et svært viktig gjennomslag.

Norsk Pensjon har en tjeneste som gir selskapenes pensjonskalkulatorer oversikt over ca. 98 prosent av alle pensjonsrettigheter i privat sektor.  At nå også pensjonstallene fra folketrygden er med i oversikten er gledelig.

En bedre oversikt over egen pensjon

Norsk Pensjon har allerede i dag en tjeneste for å utlevere pensjonsopplysninger til selskapenes pensjonskalkulatorer, men denne tjenesten har frem til 8. oktober ikke gitt oversikt over folketrygden. Fra 8. oktober kan den enkelte som logger inn på selskapenes pensjonskalkulatorer nå få en enda bedre pensjonsoversikt.

Storebrand og DNB sine pensjonskalkulatorer har allerede fått folketrygdberegningen direkte fra NAV. Dette på grunn av at de er leverandører av offentlig tjenestepensjon. Ved nyttår vil imidlertid NAV skru av tilgangen til denne folketrygdberegningen fordi Storebrand og DNB avvikler sine offentlige tjenestepensjonsporteføljer.

Likebehandling er viktig

Det har derfor vært viktig å få på plass medsending av folketrygd via Norsk Pensjon, samtidig som det har vært viktig at alle pensjonsleverandørene behandles likt og får tilgang til samme data.

Vi håper nå at flere selskaper vil benytte tjenesten da folketrygden utgjør hovedbestanddelen av pensjonen for folk flest. Tjenesten vil samtidig bidra til at man får samme pensjonsprognose uansett hvor man henvender seg.