Kriminalreduserende design

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kriminalreduserende design

Sikring av bygninger har gjerne vært knyttet til kampen mot terror, men sikring innebærer også forebygging av vinningskriminalitet gjennom arkitektur som hindrer inntrengning, avlytting eller data-angrep. Temaet belyses 18. november i konferansen "Designing Out Crime 2015".

Bilde av invitasjonen

Konferansens temaer spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler.

– Næringslivets Sikkerhetsråd viser med denne konferansen at de evner å tenke nytt og forebyggende i sin sentrale rolle i kampen mot kriminalitet, sier fagdirektør for Finans Norges enhet for økonomisk kriminalitet og styreleder i Næringslivets Sikkerhetsråd, Frode Bjeglerud.

Finans Norge er en av stifterorganisasjonene til Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Ved å involvere andre fagmiljøer som for eksempel arkitektene, viser Næringslivets Sikkerhetsråd at nettopp det å tenke nytt er viktig for å kunne møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler, sier Bjeglerud.

Konferansen arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med COWI AS.

Frode Bjeglerud

Frode Bjeglerud

Avdelingsdirektør

415 35 824 Frode.Bjeglerud@finansnorge.no