Kriminalreduserende design

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kriminalreduserende design

Sikring av bygninger har gjerne vært knyttet til kampen mot terror, men sikring innebærer også forebygging av vinningskriminalitet gjennom arkitektur som hindrer inntrengning, avlytting eller data-angrep. Temaet belyses 18. november i konferansen "Designing Out Crime 2015".

Bilde av invitasjonen

Konferansens temaer spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler.

– Næringslivets Sikkerhetsråd viser med denne konferansen at de evner å tenke nytt og forebyggende i sin sentrale rolle i kampen mot kriminalitet, sier fagdirektør for Finans Norges enhet for økonomisk kriminalitet og styreleder i Næringslivets Sikkerhetsråd, Frode Bjeglerud.

Finans Norge er en av stifterorganisasjonene til Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Ved å involvere andre fagmiljøer som for eksempel arkitektene, viser Næringslivets Sikkerhetsråd at nettopp det å tenke nytt er viktig for å kunne møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler, sier Bjeglerud.

Konferansen arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med COWI AS.

Frode Bjeglerud

Frode Bjeglerud

Avdelingsdirektør

415 35 824 Frode.Bjeglerud@finansnorge.no