Ønsker tydeligere kompetansemål om personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker tydeligere kompetansemål om personlig økonomi

Kunnskap om personlig økonomi må bli tydeligere når kompetansemålene i fremtidens skole skal formuleres. Det understreker Finans Norge i sin uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring, som baserer seg på utredningen fra Ludvigsenutvalget. Finans Norge setter sin lit til at departementet følger opp de positive forslagene fra utvalget. 

Bilde av unge mennesker

– Det foreslås en fornyelse av fagene som skal inkludere det flerfaglige temaet livsmestring som blant annet omfatter personlig økonomi. Vi støtter dette fullt ut, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Personlig økonomi inkludert i livsmestring

Begrunnelsen for å gi de unge opplæring i temaet livsmestring er at det er viktig å gi dem kompetanse i å gjøre ansvarlige valg i egne liv. Kapasitet på dette området læres og utvikles i samspill med andre.

– Finans Norge har tidligere foreslått at personlig økonomi bør være eget fag. Det viktigste bør imidlertid være at alle unge lærer om personlig økonomi i skolen, for i dag er det tilfeldig hvem som får denne opplæringen. Ved å integrere personlig økonomi i andre fag kan man innrette opplæringen slik at den blir motiverende, praktisk, utfordrende og relevant, sier Johansen.

Større kunnskapskrav og behov for helhetsforståelse

I forslaget legges det vekt på at samfunnsutviklingen preges av individualisering, stor informasjonstilgang og mange valgmuligheter. Dette stiller økende kunnskapskrav til hver enkelt slik at man kan foreta kritiske vurderinger av tilgjengelig informasjon eller vet hvor det er mulig å få hjelp til å tolke den.

– Vi mener at skolens undervisning så langt det er mulig bør hjelpe de unge til å se hvordan ulike temaer henger sammen, sier Johansen.

Bruk av andre læringsarenaer

Finans Norge mener at temaet personlig økonomi bør inngå i flere fag, både i matematikk, samfunnsfag, etikkfag samt i praktiske fag.

– Vi håper at dette vil fremkomme tydelig i kompetansemålene etter fagfornyelsen, sier Johansen, som påpeker at en fagfornyelse også kan skje ved at man benytter andre læringsarenaer enn klasserommet, og det er bra at dette foreslås i utredningen.

På dette området gjør finansnæringen allerede en stor innsats. I fjor fikk for eksempel mer enn 24.000 elever i ungdomsskolen opplæring i personlig økonomi gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap.

– Vi mener at skolens undervisning så langt det er mulig bør hjelpe de unge til å se hvordan ulike temaer henger sammen

- Hilde E. Johansen

Fagsjef