Komfyrvakt redder liv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Komfyrvakt redder liv

Komfyren er den største årsaken til boligbrann. Alle oppfordres til å benytte FNs eldredag 1. oktober til å snakke med eldre foreldre om brannsikkerhet. 

Brann i kjøkken. Foto.
Komfyren er en brannårsak som går igjen.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som står bak denne kampanjen, sammen med en rekke organisasjoner og etater, deriblant Finans Norge.

– Vi oppfordrer alle som har eldre foreldre til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Mye høyere risiko for eldre

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. En prat om brannfarer i hjemmet og enkle brannforebyggende grep kan utgjøre forskjellen på liv og død. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten".

– En del eldre trenger hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet, og jeg har tro på at en liten "kjøkkenprat" kan bidra til å redde liv. Praten kan dreie seg om alt fra å skrifte røykvarslerbatteri til å vurdere behovet for komfyrvakt.

Komfyren verst

Komfyren er den største årsaken til boligbrann. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker.

– Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Daae.

Godkjente komfyrvakter

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har en FG-ordning for komfyrvakt, og på FGs nettside finner du en liste over godkjente komfyrvakter.

– Komfyrvakt er et enkelt tiltak for å bedre brannsikkerheten, og er fra 2010 påbudt ved alle nye elektriske anlegg, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i FG.

Om kampanjen

På FNs eldredag 1. oktober setter over 150 brann- og feiervesen og lokale eltilsyn over hele landet søkelyset på eldres brannsikkerhet. Kampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en felles nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Bak "Alt vi kan mot brann" står DSB, Norsk brannbefals Landsforbund, Feiermesternes landsforening, Branninformasjonsforum, DLE, Sakkyndigeselskap, NELFO, Finans Norge og Norsk brannvernforening.