Innspill til statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innspill til statsbudsjettet

Fredag 16. oktober var Finans Norge i høring om neste års statsbudsjett i finanskomiteen. Fra Finans Norges adm.direktør Idar Kreutzer ble det lagt vekt på viktigheten av å ha en sterk og kraftfull finansnæring når Norge nå trenger å omstille sin økonomi.  

Bilde av Idar Kreutzer
– Rammevilkårene må være konkurransedyktige også for finansnæringen, sier Idar Kreutzer.

– Rammevilkårene må være konkurransedyktige også for finansnæringen, for at vi skal kunne finansiere den omstillingen som venter, sa Kreutzer.

Finans Norge var også innom forslaget om å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester.

– Dette forslaget er ikke godt begrunnet, og det vil nødvendigvis medføre økte priser til forbrukerne, sa Kreutzer.

Han varslet at Finans Norge vil komme tilbake til dette spørsmålet når Stortinget tar fatt på behandlingen av skattereformen.

Bedre vilkår for pensjonssparing

Den siste hovedsaken fra Finans Norge var bedring av vilkårene for å spare til egen pensjon. Ytelsene fra folketrygden og de obligatoriske tjenestepensjonene er viktige, men vi må også gi bedre mulighet for folk til å spare ekstra til egen pensjon. Der er betingelsene rundt individuell pensjonssparing viktige.

Kreutzer minnet også finanskomiteen om at den tidligere har gått inn for å gi mulighet til tilleggssparing på egen tjenestepensjon, uten at dette så langt er fulgt opp.