Innfører opplæring i personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innfører opplæring i personlig økonomi

Fremskrittspartiet i Stavanger har fått gjennomslag for en egen fagdag om personlig økonomi i Stavanger-skolen.
– Gledelig at lokalpolitikere begynner å ta tak i dette, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

En undersøkelse som NorgesBarometeret har gjennomført for Finans Norge viser at 56 prosent av landets lokalpolitikere mener at skolens opplæring i personlig økonomi er for dårlig.

61 prosent av politikerne sier også at de vil jobbe for at skolene skal gi mer økonomiopplæring. I Stavanger jobber nå lokalpartiet til FrP for at personlig økonomi skal bli et eget fag i ungdomsskolen og på videregående. Partiet mener at en egen fagdag er en god start.

– Vi er enig i at skolenes opplæring i personlig økonomi må bli bedre og vårt håp har vært at lokalpolitikerne vil omsette de positive intensjonene de signaliserte i vår undersøkelse til praksis. Nå ser vi at dette skjer. Det er meget gledelig, sier Idar Kreutzer.

God opplæring i personlig økonomi er nødvendig for at unge forbrukere skal lære å stille kritiske spørsmål og ta bevisste valg. Selv om temaet personlig økonomi er til stede i dagens læreplaner, er erfaringene at undervisningen er tilfeldig, lite systematisk og for mye opp til den enkelte skole.

Tverrpolitisk støtte på lokalplan

Undersøkelsen NorgesBarometeret gjennomførte for Finans Norge i juni i år viser at flertallet av representantene fra alle de politiske partiene sier at de vil jobbe for saken.

Politikere fra Høyre og Frp ligger på topp med en andel på 63 prosent, men tett fulgt av politikere fra de andre etablerte partiene. Geografisk er det også god spredning blant politikere som vil styrke skolenes økonomiopplæring.

– Det er mye lokalpolitikere kan gjøre for å styrke denne undervisningen i skolen, selv om det er de sentrale kunnskapsmyndigheter som fastsetter kompetansemål og læreplaner. Stavanger er et godt eksempel på dette. Håpet er at lokale tiltak også kan påvirke de sentrale utdanningsmyndighetene i spørsmålet, avslutter Kreutzer i Finans Norge.

Kommunepolitikerne vil styrke økonomiopplæringen i skolen

Bilde av skoleelever i undervisningssituasjon

6 av 10 kommunepolitikere vil styrke skolenes opplæring i personlig økonomi. Det viser en undersøkelse som NorgesBarometeret har gjennomført for Finans Norge. Finans Norge håper at de nye kommunepolitikerne som velges i...

Elevorganisasjonen vil ha personlig økonomi i skolen

Bilde av Kristoffer Hansen
– Det er stor enighet i de politiske ungdomspartiene om at temaet bør prioriteres, sier Kristoffer Hansen (foto: Yngve Horvei)

Elevorganisasjonen vil jobbe for at skolen skal ha mer opplæring i personlig økonomi. – Vi vil samarbeide med alle aktører som er enige med oss, sier Kristoffer Hansen, leder av organisasjonen.