Gebyr kan redusere problemet med uforsikrede biler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gebyr kan redusere problemet med uforsikrede biler

Forsikringsnæringen ønsker å innføre et daglig trafikkforsikringsgebyr for uforsikrede motorvogner i stedet for dagens regressordning.

Uforsikrede motorvogner til bekymring

Det bekymrer både Statens Vegvesen og forsikringsnæringen at det til tross for alle betalingsoppfordringer og ditto kontroller, forstsatt kan være så mye som 100.000 motorvogner uten ansvarsforsikring ute på veiene.

Skadene et uforsikret kjøretøy påfører andre, blir i dag i første omgang dekket av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). I neste omgang gjøres det regress for utbetalingene overfor eieren eller brukeren. Et regresskrav kan ved alvorlige personskader lett komme på flere millioner kroner og kan ruinere økonomien til den som blir holdt ansvarlig.

Skal kreve inn årsavgiften

Nyordningen med et daglig trafikkforsikringsgebyr foreslås innført samtidig med at forsikringsnæringen overtar ansvaret med innkreving av årsavgiften. Det er planlagt at ordningen skal ha virkning fra 2018, med gradvis innfasing i løpet av 2017.

Trafikkforsikringsgebyret

I dag blir uforsikrede kjøretøyer begjært avskiltet, men dette er ofte noe som tar tid. Ved å innføre et daglig trafikkforsikringsgebyr vil man kunne garantere at ethvert registrert kjøretøy er trafikkforsikret. Da vil også regressproblematikken forsvinne.

Det er imidlertid en forutsetning at forsikringsselskapet, som ris bak speilet, kan få lovhjemlet rett til pant i kjøretøyet med tanke på innkreving av utestående premie.

I Sverige har en tilsvarende ordning vært i bruk lenge, og det har medført et vesentlig lavere antall uforsikrede kjøretøy.

Skal utredes

Tre departementer skal nå utrede saken i samarbeid med bransjen. Dette arbeidet blir etter alt å dømme satt i gang i høst.

Ifølge fagdirektør Roger Stenseth i TFF er målet å innføre gebyret, eller TFF-ordningen som den også kalles, samtidig som innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften (årsavgiften) overtas av forsikringsselskapene.