Forsikringsforeningen om uførepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsforeningen om uførepensjon

Forsikringsforeningen setter søkelys på nye pensjonsordninger for uføre i medlemsmøte onsdag 14. oktober fra kl. 1615-1830. 

På møtet tas det bl.a. opp ny uføretrygd i folketrygden og nye uførepensjonsregler i offentlig og privat sektor. Det blir også en gjennomgang av utvikling i uførepensjoneringen.

Det blir innlegg fra Arbeids- og sosialdepartementet, akademia, representanter fra partene i arbeidslivet og forsikringsnæringen.

Mer informasjon om møtet hos Forsikringsforeningen