Forebygging av naturskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forebygging av naturskader

Norge har forpliktet seg til å implementere FN- resolusjonen Sendai Framework for Risk Reduction, om forebygging av naturulykker og menneskeskapte ulykker. Finans Norge deltar i dette arbeidet bl.a. med erfaringer fra prosjektet om bruk av skadedata for å forebygge naturskader.

Oversvømmelse i Kværnerbyen. Foto.

Kunnskap om risiko og sårbarhet gjennom bruk av skadedata og forsikringsskadedata har en sentral plass også i FN-resolusjonen.

Privat sektor bidrar

Finans Norge var sammen med vår italienske søsterorganisasjon invitert til en workshop med FN og EU forrige uke for å diskutere hvordan privat sektor kan bidra til å implementere Sendai-resolusjonen de neste fem årene. 

Norsk forsikringsnæring

Både de deltakende landene, representantene fra FN og EU-kommisjonen viste stor interesse for det prosjektet Finans Norge har gjennomført i flere kommuner, om hvordan skadedata kan brukes i kommunal planlegging for å redusere risiko.

– Prosjektet ble framhevet som eksempel på "best practice" og Norge ble framhevet som et foregangsland innen offentlig/privat samarbeid, sier fagsjef Mia Ebeltoft som deltok på vegne av Finans Norge.

Skal videreutvikles

Finans Norge og DSB vil fortsette å videreutvikle dette arbeidet i fellesskap, med målsetting om at bruk av forsikringsdata vil bidra til å redusere risiko for alvorlige skader i hele landet. 

Finans Norge og DSB er også representert i et regjeringsoppnevnt lovutvalg som utreder overvann i byene som følge av mer nedbør, altså mange av de samme spørsmålene som FN-resolusjonen tar opp. Innstillingen skal være klar i desember.