En bærekraftig utvikling krever finansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En bærekraftig utvikling krever finansiering

Rapporten ”Designing a Sustainable Financial System” er nå lansert av FNs miljøprogram, UNEP. Rapporten peker på viktigheten av å få finansiering av det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling.  Det er i dag et misforhold mellom hva som faktisk finansieres og hva som må finansieres. 

– Stadig flere gir uttrykk for at  finansnæringen er nøkkelen til å få til det grønne skiftet. The UNEP Inquiry ser en historisk mulighet til å forme et finansielt system som mer effektivt kan finansiere utviklingen av en grønn økonomi. Men i rapporten pekes det på noen viktige forutsetninger for å få til en slik finansiering, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.