Nyheter Oktober 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter Oktober 2015

Presentasjoner fra fagdag HR

Presentasjonene fra fagdagen for arbeidsgivermedlemmer på Gardermoen 22. oktober finner du nå i Finans Norges presentasjonrom.

Kriminalreduserende design

Sikring av bygninger har gjerne vært knyttet til kampen mot terror, men sikring innebærer også forebygging av vinningskriminalitet gjennom arkitektur som hindrer inntrengning, avlytting eller data-angrep. Temaet belyses 18. november i konferansen "Designing...

Bilde av invitasjonen

Innfører opplæring i personlig økonomi

Fremskrittspartiet i Stavanger har fått gjennomslag for en egen fagdag om personlig økonomi i Stavanger-skolen. – Gledelig at lokalpolitikere begynner å ta tak i dette, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Presentasjonene fra juridisk fagseminar

Årets fagseminar ble avholdt 13. og 14. oktober på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo, med rundt 80 deltakere. Presentasjonene finner du her.

Vil ha åpent eierskap

I dag lanseres en rapport om et nytt register for åpent eierskap og egentlige eiere i norske selskap. Finans Norge står sammen med IKT- Norge og Tax Justice Network-Norge bak rapporten.

Bilde av anonyme mennesker
Finans Norge ønsker å bidra til mer åpenhet rundt eierskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Mer forsiktig oljepengebruk

Finans Norge støtter en innføring av Thøgersen-utvalgets anbefalte tilleggsregler til handlingsregelen. Tilleggsreglene legger til rette for en mer forsiktig innfasing av oljeinntekter i flere år fremover enn hva en mekanisk anvendelse av handlingsregelen skulle tilsi. 

Elevorganisasjonen vil ha personlig økonomi i skolen

Elevorganisasjonen vil jobbe for at skolen skal ha mer opplæring i personlig økonomi. – Vi vil samarbeide med alle aktører som er enige med oss, sier Kristoffer Hansen, leder av organisasjonen. 

Bilde av Kristoffer Hansen
– Det er stor enighet i de politiske ungdomspartiene om at temaet bør prioriteres, sier Kristoffer Hansen (foto: Yngve Horvei)

Innspill til statsbudsjettet

Fredag 16. oktober var Finans Norge i høring om neste års statsbudsjett i finanskomiteen. Fra Finans Norges adm.direktør Idar Kreutzer ble det lagt vekt på viktigheten av å ha en sterk og kraftfull finansnæring når Norge nå trenger å omstille sin økonomi.  

Bilde av Idar Kreutzer
– Rammevilkårene må være konkurransedyktige også for finansnæringen, sier Idar Kreutzer.

Ny utgave av Sparebankbladet

Sparebankbladet nr 5 er nå tilgjengelig på www.sparebankbladet.no . I dette nummeret kan du blant annet lese om sparebanksjefen fra Færøyene, innovasjon i Larvik og sparebanken som får den nye kampflybasen rett utenfor døra. God lesing!

Bilde av forsiden til sparebankbladet nr 5/15

Ønsker tydeligere kompetansemål om personlig økonomi

Kunnskap om personlig økonomi må bli tydeligere når kompetansemålene i fremtidens skole skal formuleres. Det understreker Finans Norge i sin uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring, som baserer seg på utredningen fra Ludvigsenutvalget. Finans Norge...

Bilde av unge mennesker

Telefonkontakt viktig for god kundeoppfølging

Banker og forsikringsselskap bør fortsatt kunne ta telefonisk kontakt med eksisterende kunder for å avdekke behov og gi nødvendig informasjon og rådgivning. Det går fram av Finans Norges høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene for telefonsalg. 

Dame i telefon. Foto.

Forebygging av naturskader

Norge har forpliktet seg til å implementere FN- resolusjonen Sendai Framework for Risk Reduction, om forebygging av naturulykker og menneskeskapte ulykker. Finans Norge deltar i dette arbeidet bl.a. med erfaringer fra prosjektet om bruk av skadedata for å...

Oversvømmelse i Kværnerbyen. Foto.

Kortbruk økte med 7,6 prosent i september

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i løpet av september ble utført 141,4 millioner kortkjøp, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

Bilde av betalingskort

En bærekraftig utvikling krever finansiering

Rapporten ”Designing a Sustainable Financial System” er nå lansert av FNs miljøprogram, UNEP. Rapporten peker på viktigheten av å få finansiering av det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling.  Det er i dag et misforhold mellom hva som faktisk finansieres og hva som må finansieres. 

Vil arbeide mot dyrere finanstjenester

PRESSEMELDING:   – Vi kan ikke se hvorfor det skal være viktig for regjeringen å arbeide for å gjøre forsikringer og banktjenester dyrere, og kommer til å følge det varslede forslaget om å innføre moms på finansielle tjenester tett videre, sier kommunikasjo...

Jan Erik Fåne. Foto.
Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne. (Foto: CF-Wesenberg)

Et budsjett for omstilling og vekst

PRESSEMELDING: Norsk økonomi er nå inne i en markert lavkonjunktur, og det tilsier en viss stimulans fra finanspolitikken, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Idar Kreutzer. FOTO.
Foto: CF-Wesenberg

Makrooppdatering

Her er vår månedlige, kjappe makrooppdatering.

Kunnskap og tillit er avgjørende

Bankene har de siste årene gjennomført tidenes største kompetanseløft. Alt ligger til rette for at alle kunder som ønsker individuelt tilpasset rådgivning skal få det. Spørsmålet er om kundene er klar over dette, skriver Siv Seglem, daglig leder for Finansnæringens autorisasjonsordninger i en kronikk i E24 fredag 2. oktober .