Svak økning i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svak økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg til 5,8 prosent frem til utgangen av august. Økningen kommer særlig som følge av sterkere gjeldsvekst hos ikke-finansielle foretak. Husholdningenes gjeldsvekst falt med en tidel til 6,4 prosent.

K2. Graf.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 829 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningens gjeldsvekst marginalt avtakende

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld falt ned til 6,4 prosent i august. Den samlede bruttogjelden endte på 2 832 milliarder kroner ved utgangen av måneden. Tross en liten nedgang holder husholdningenes gjeldsvekst seg ganske stabil på et nivå som overstiger inntekstveksten, hvilket betyr at gjeldsbelastningen fortsetter å øke. Økningen i gjeld er tett korrelert med veksten i boligprisene som også fortsetter å stige på aggregert nivå. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

Stor økning i kredittveksten for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten hos de ikke-finansielle foretakene har båret preg av stor volatilitet i senere tid. Trenden siden i fjor høst har vist en økende gjeldsvekst, men de siste månedene har veksten avtatt. For august steg imidlertid veksten betydelig fra 3,4 prosent til 4,2 prosent.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 572 milliarder kroner ved utgangen av august.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 864 milliarder kroner i august. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg fra 5,6 prosent i juli til 6,1 prosent i august. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 8,1 prosent til 7,2 prosent frem til utgangen av august. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld falt med 1,2 prosent i samme periode, noe som var en relativt stor endring fra en vekst på 6,1 prosent ved utgangen av juli.