Nytt merkeprosjekt mot boliginnbrudd

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt merkeprosjekt mot boliginnbrudd

Politiet samarbeider med Finans Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om å merke gjenstander. Denne uka starter et nytt pilotprosjekt om mikromerking for å redusere antall boliginnbrudd.

Mikromerking. Foto.Ved å merke verdigjenstander med syntetisk DNA, kan politiet raskt finne rette eier til gjenstanden dersom denne blir stjålet og på den måte oppklare vinningskriminalitet.

Forebyggende

Skilt i boligområder vil vise der slik merking er tatt i bruk. Erfaringer fra andre land viser at dette er forebyggende og reduserer vinningskriminalitet betydelig i områder som benytter merking med syntetisk DNA. 

Ved hjelp av flytende mikropartikler, hvor gjenstander som er merket er registrert i en internasjonal eiendelsdatabase, skal verdifulle gjenstander lettere komme tilbake til eieren.

Starter i Sandefjord

Prosjektet starter i utvalgte boligområder i Sandefjord hvor politiet og samarbeidspartnerne vil dele ut gratis sett med eiendelsmerking til beboerne.

Samarbeid offentlig og privat

Pilotprosjektet ble opprettet etter initiativ fra Finans Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd. Prosjektet ble koordinert av Kripos og ledet av leder for Grenseløssamarbeidet, Odd Kostveit.

Hele 5 politidistrikt deltar i prosjektet.

Dette er et godt eksempel på hvordan man ved privat og offentlig samarbeid kan forebygge vinningskriminalitet.

Prosjektet er helt i tråd med regjeringens intensjoner; ”en felles innsats i kampen mot organisert kriminalitet”

Finans Norge ønsker å understreke viktigheten av gode knytninger mellom offentlig og privat virksomhet, og håper dette kan være en døråpner for flere kriminalitetsforebyggende prosjekter.

Reduksjon i innbrudd og tyverier gagner både politiet og forsikringsbransjen, men ikke minst vil dette bidra til å skape økt trygghet for befolkningen!

I første omgang er prosjektet rettet mot privatmarkedet, men potensialet er stort også når det gjelder forebygging av vinningskriminalitet i næringslivet (byggeplasser, varehandel mm)