Kommunepolitikerne vil styrke økonomiopplæringen i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kommunepolitikerne vil styrke økonomiopplæringen i skolen

6 av 10 kommunepolitikere vil styrke skolenes opplæring i personlig økonomi. Det viser en undersøkelse som NorgesBarometeret har gjennomført for Finans Norge. Finans Norge håper at de nye kommunepolitikerne som velges i september vil følge opp med konkrete tiltak for å gi unge bedre kunnskap om personlig økonomi gjennom skoleverket.

Bilde av skoleelever i undervisningssituasjon

– Vi er enig i at skolenes opplæring i personlig økonomi må bli bedre og håper at lokalpolitikerne vil omsette de positive intensjonene til praksis. God opplæring i personlig økonomi er nødvendig for at unge forbrukere skal lære å stille kritiske spørsmål og ta bevisste valg, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

  • 56 prosent av landets lokalpolitikere mener at skolenes opplæring i personlig økonomi er for dårlig.
  • 61 prosent vil jobbe for at skolene skal gi mer økonomiopplæring.
  • 94 prosent mener at ansvaret for opplæringen bør deles mellom foreldre og skolen.
  • Kun 6 prosent mener at foreldrene bør ha opplæringsansvaret alene.
  • Det er bred støtte for å gi bedre økonomiopplæring på tvers av partilinjene. Politikere fra Høyre og FRP ligger på topp. 63 prosent i de to partiene sier at de vil jobbe for saken, tett fulgt av de andre partiene.
  • Geografisk er det heller ikke store forskjeller mellom lokalpolitikernes syn på skolens opplæring. I ni fylker sier minst 60 prosent at de vil jobbe for saken. Flest positive politikere er det i Akershus, der 69 prosent sier at de vil jobbe for å styrke undervisningen.

Resultatene er hentet fra en spørreundersøkelse blant landets kommunepolitikere som NorgesBarometeret nylig har gjennomført for Finans Norge. Undersøkelsen kartlegger hva politikerne mener om skolenes undervisning i personlig økonomi.

For dårlig opplæring

Politikerne ble bedt om å vurdere skolenes opplæring i personlig økonomi. 56 prosent av dem mener at skolenes opplæring er svært dårlig eller dårlig, og 20 prosent svarer at den er god eller svært god. Totalt er det 24 prosent av representantene som svarer vet ikke.

– Finans Norge deler oppfatningen til flertallet av lokalpolitikerne om at opplæringen er for dårlig. Selv om temaet personlig økonomi er til stede i dagens læreplaner, er erfaringene at undervisningen er tilfeldig, lite systematisk og for mye opp til den enkelte skole, sier Kreutzer.

Mange av Finans Norges medlemmer gjør en stor innsats inn mot skoleverket og bidro i fjor til at mer enn 24.000 elever i ungdomsskolen fikk opplæring i personlig økonomi gjennom et samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Det utgjør mer enn 1/3 av et årskull.

– Finansnæringen vil fortsette å bidra, men skolen må ta et større ansvar, påpeker Kreutzer.

Skolene har opplæringsansvar

Kun 6 prosent av politikerne mener at foreldrene har opplæringsansvaret alene. Totalt sier 94 prosent at ansvaret for opplæringen bør deles mellom foreldre og skolen, fordelt på 66 prosent som mener at primæransvaret bør ligge hos foreldrene, 26 prosent som sier at ansvaret bør være delt, og 2 prosent som svarer at ansvaret primært er skolenes.

– Her er politikerne på linje med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført for Finans Norge blant foreldre i fjor, sier Kreutzer. Han understreker at finansnæringen deler politikernes syn om at skolen må ta et større ansvar for økonomiopplæringen.

–Dårlige valg og lav kunnskap om personlig økonomi er dessverre arvelig. Derfor er det så viktig at skolen tar et vesentlig ansvar her, sier han.

Tverrpolitisk støtte på lokalplan

Flertallet av representantene fra alle de politiske partiene sier at de vil jobbe for saken. Politikere fra Høyre og FRP ligger på topp med en andel på 63 prosent, men tett fulgt av politikere fra de andre etablerte partiene.

Geografisk er det også god spredning blant politikere som vil styrke skolenes økonomiopplæring, og det er spesielt positive signaler fra de ni fylkene Akershus, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms og Vest-Agder, der minst 60 prosent av representantene sier de vil jobbe for saken.

– Det er veldig bra at man har så bred og samstemt oppslutning om saken. Det gir grunn til optimisme. Vi ønsker at lokalpolitikerne skal sette skolens opplæring i personlig økonomi på den politiske dagsorden. Det er mye lokalpolitikere kan gjøre for å styrke denne undervisningen i skolen, selv om det er de sentrale kunnskapsmyndigheter som fastsetter kompetansemål og læreplaner. Forhåpentligvis kan tiltak lokalt også påvirke de sentrale utdanningsmyndighetene i spørsmålet, avslutter Kreutzer i Finans Norge.

Om Folkevalgtbarometeret:
En spørreundersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter, gjennomført elektronisk i juni 2015. Undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret for Finans Norge. Totalt har 1.183 svart fra til sammen 329 kommuner.

– Finans Norge deler oppfatningen til flertallet av lokalpolitikerne om at opplæringen er for dårlig. Selv om temaet personlig økonomi er til stede i dagens læreplaner, er erfaringene at undervisningen er tilfeldig, lite systematisk og for mye opp til den enkelte skole

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge