Frykter for rask innføring av nye likviditetskrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Frykter for rask innføring av nye likviditetskrav

EUs nye likviditetskrav bør ikke innfases raskere i Norge enn tidsplanen EU har fastsatt, spesielt av hensyn til likviditeten i OMF-markedet. Det går fram av Finans Norges høringsuttalelse om nye likviditetskrav for finansforetak.

I høringsuttalelsen vises det til at EU-regelverket som nå skal inn i norsk regulering både er omfangsrikt og komplisert. Det er også viktige særtrekk ved det norske markedet som det må tas hensyn til. Disse forhold er godt reflektert i prosessen som norske myndigheter har gjennomført. De nye likviditetskravene som kommer er en del av Basel III-reformen, en reform norsk finansnæring gjennomgående har støttet.

Raskere innfasing

Vi konstaterer imidlertid at Finanstilsynet foreslår både raskere innfasing av regulatoriske minstekrav og bredere rapporteringskrav enn det EU-reguleringen foreskriver og det som ventes som praksis i våre nærmeste naboland. Vi er ikke enig at det er behov for dette. Derimot ser vi klare ulemper, både med tanke på konkurransevridende effekter og for likviditeten i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), skriver Finans Norge.

Nasjonale tilpasninger i reguleringen bør begrenses til områder der det er påvist nasjonale særegenheter som gir behov for bruk av tilgjengelige nasjonale valg. Finans Norge peker i høringsuttalelsen på behov for flere avklaringer knyttet til forhold som må betraktes som særegne for Norge.