Forenkler og spisser strategien

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forenkler og spisser strategien

En revidert utgave av Finans Norges strategi 2017 peker mot en tydeligere og spissere organisasjon i tiden som kommer. Arbeidet med å øke forståelsen for finansnæringens rolle i samfunnet står sentralt i den nye strategien. 

Halvveis i den gjeldende strategiperioden har Finans Norge gjennomført en sjekk av hvor man står i realiseringen av strategien, og hovedstyret har vært invitert til å korrigere og gjøre tilpassinger i strategidokumentet. Resultatet er et tydelig, forenklet og spisset strategidokument for Finans Norge 2015-2017.

Samfunnsrollen

Alle deler av Finans Norges arbeid er forankret i å forbedre finansnæringens muligheter til å fylle sin samfunnsrolle – enten det gjelder næringspolitikk eller effektive fellesløsninger for næringen.

I strategien er det lagt større vekt på tre fokusområder innenfor Finans Norges arbeid. Det er utarbeidet strategier for å sikre finansnæringens konkurransekraft når det gjelder digitalisering generelt, og betalingsformidling spesielt. En målrettet forsterking av arbeidet på kapitalmarkedsområdet er også i fokus.