Finansnæringens etikkplakat

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringens etikkplakat

Hovedstyret i Finans Norge har vedtatt Finansnæringens etikkplakat. Etikkplakaten er et holdningsdokument formulert med bakgrunn i Finans Norges strategi og viser hva en samlet finansnæring står for.

Bilde av etikkplakaten til finansnæringen

Tillit og troverdighet er grunnmuren i relasjonen mellom næringen og samfunnet. Veien til økt tillit går gjennom systematisk arbeid med etikk og god forretningsskikk i alle deler av virksomheten. Etikkplakaten skal være finansnæringens felles verktøy i dette arbeidet.

Finansnæringen arbeider med etikk på tre nivåer, og etikkplakaten er tenkt satt inn i denne helheten:

  • Enkeltpersoners ansvar (bedriftsinterne tiltak, autorisasjonsordningene)
  • Det enkelte selskaps ansvar (selskapsinternt anliggende)
  • Næringens ansvar (identifiseres på bransjenivå, kommer til uttrykk i etikkplakaten og gjennom hovedstyrets årlige behandling av aktuelle spørsmål/dilemmaer knyttet til etikk)