218 pensjonsmilliarder på lavrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

218 pensjonsmilliarder på lavrente

20 prosent av den private pensjonskapitalen står i dag i fripoliser med garanti som gir lav avkastning og dermed taper seg i realverdi. Det viser Finans Norges markedsstatistikk for første halvår.

Nordmenns pensjonsrettigheter i private pensjonsordninger øker stadig. Etter første halvår hadde innehaverne 1075 milliarder kroner i pensjonskapital i livsforsikringsselskapene. Det er en økning på 8 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Av disse er 221 milliarder kroner rettigheter i fripoliser. Størstedelen - 218 milliarder - er knyttet til fripoliser med garanti som gir lav avkastning, og som taper seg i realverdi.

Utviklingen med at ytelsesordningene lukkes, og flere går over på innskuddspensjon fortsetter. Dermed stiger også pensjonsmidlene som er bundet i fripolisene.

Ved utgangen av første halvår 2015 utgjorde pensjonsrettighetene i innskuddspensjon om lag 137 milliarder kroner, en økning på 27 prosent fra samme tidspunkt året før.

Fripoliseproblemet øker

Fripoliseinnehaverne har nå rettigheter tilsvarende om lag 221 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2015. Dette utgjør en økning på rundt 12 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Fripoliser med investeringsvalg utgjør om lag 3,8 milliarder (1,7%) av de 221 milliardene i fripoliser.   

Bekymret

– Vi er svært bekymret for det stadig økende omfanget av fripoliser. Om lag 218 milliarder kroner av pensjonsformuen er bundet opp i fripoliser med garanti og er underlagt et regelverk som gjør at innehavernes pensjonsrettigheter reduseres i realverdi.  Vi har i lang tid understreket disse utfordringene og mener at myndighetene snarlig må ta tak i dette, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Noen få hybridordninger

Fra 2014 ble det innført en ny type tjenestepensjon i privat sektor, såkalte hybridordninger etter lov om tjenestepensjon. Det var ikke registrert at slike ordninger var tatt i bruk i 2014. I løpet av 2015 er det imidlertid etablert noen slike ordninger og ved utgangen av 2. kvartal 2015 er om lag 20,9 millioner kroner av forsikringsforpliktelsene i livsforsikringsselskapene knyttet til slike tjenestepensjonsordninger. 

Også samlede forpliktelser øker

Samlede forsikringsforpliktelser for livsforsikringsselskapene er 1 075 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2015. Dette er en økning på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Samlet forvaltningskapital er 1 250 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2015, en økning på 9 prosent siden samme tidspunkt året før.

Stabil premieutvikling

Premiebetalinger til livsforsikringsselskapene utvikler seg stabilt. Totalt er brutto forfalte premier om lag 50 milliarder kroner pr. 2. kvartal 2015, omtrent på samme nivå som i samme periode året før.  

Figuren under viser brutto forfalt premie fordelt mellom ulike bransjer