Nyheter September 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter September 2015

Svak økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg til 5,8 prosent frem til utgangen av august. Økningen kommer særlig som følge av sterkere gjeldsvekst hos ikke-finansielle foretak. Husholdningenes gjeldsvekst falt med en tidel til 6,4 prosent.

Bil på svindeltoppen

Forsikringsselskapene har avdekket forsikringssvindel for rundt 200 millioner kroner hittil i år, viser tall fra Finans Norge.

Bil i tjern. Foto.
Svindel med bilforsikring utgjør størst andel av svindelsakene.

Det offentlige åpner for BankID på mobil

Fra november kan 700.000 nordmenn bruke BankID på mobil ved pålogging til offentlige nettsider. Det er klart etter at BankID Norge AS ble tildelt kontrakt på innlogging i ID-porten med BankID på mobil. Mer på BankID.no

BankID logo

Norges bank kuttet styringsrenten til 0,75 prosent

Norges Bank reduserte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent på rentemøtet 24. september. Banken varsler samtidig ytterligere rentekutt det nærmeste året, med den begrunnelse at vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket og inflasjonen ventes å avta fremover.

Vann- og flomskader etter ekstremværet Petra

Forsikringsselskapene har hittil fått meldt inn rundt 1200 boligskader etter ekstremværet Petra. Erstatningene ser så langt ut til å være på rundt 120 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Flom i Drangedal. Foto.
Fra flommen i Drangedal. Foto: Gjensidige.

Finansnæringens etikkplakat

Hovedstyret i Finans Norge har vedtatt Finansnæringens etikkplakat . Etikkplakaten er et holdningsdokument formulert med bakgrunn i Finans Norges strategi og viser hva en samlet finansnæring står for.

Bilde av etikkplakaten til finansnæringen

Frykter for rask innføring av nye likviditetskrav

EUs nye likviditetskrav bør ikke innfases raskere i Norge enn tidsplanen EU har fastsatt, spesielt av hensyn til likviditeten i OMF-markedet. Det går fram av Finans Norges høringsuttalelse om nye likviditetskrav for finansforetak.

Guide til ansvarlige investeringer

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) har laget en guide til ansvarlige investeringer. 

Forside på guide til ansvarlige investeringer. Foto.

Mange vannskader etter uværet

Forsikringsselskapene har registrert svært mange vann- og flomskader etter de store nedbørsmengdene på Østlandet. 

Flom i Kværnerbyen. Foto.
Fra flommen i Kværnerbyen.

Kommunepolitikerne vil styrke økonomiopplæringen i skolen

6 av 10 kommunepolitikere vil styrke skolenes opplæring i personlig økonomi. Det viser en undersøkelse som NorgesBarometeret har gjennomført for Finans Norge. Finans Norge håper at de nye kommunepolitikerne som velges i september vil følge opp med konkrete...

Bilde av skoleelever i undervisningssituasjon

Makrooppdatering

Store regionale forskjeller i Norge, økt ledighet, oljepris, amerikansk og kinesisk økonomi. Her er en kjapp oversikt over den økonomiske situasjonen akkurat nå.

Kortbruken økte med 8,3 prosent

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i løpet av august ble utført 149,8 millioner kortkjøp, en økning på 8,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Fra VG til Finans Norge

Tom Staavi går fra VG og begynner som informasjonsdirektør i Finans Norge. 

Tom Staavi. Foto
Tom Staavi blir informasjonsdirektør i Finans Norge.

218 pensjonsmilliarder på lavrente

20 prosent av den private pensjonskapitalen står i dag i fripoliser med garanti som gir lav avkastning og dermed taper seg i realverdi. Det viser Finans Norges markedsstatistikk for første halvår.

Forenkler og spisser strategien

En revidert utgave av Finans Norges strategi 2017 peker mot en tydeligere og spissere organisasjon i tiden som kommer. Arbeidet med å øke forståelsen for finansnæringens rolle i samfunnet står sentralt i den nye strategien. 

Nytt merkeprosjekt mot boliginnbrudd

Politiet samarbeider med Finans Norge og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om å merke gjenstander. Denne uka starter et nytt pilotprosjekt om mikromerking for å redusere antall boliginnbrudd.