Stadig flere med privat behandlingsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig flere med privat behandlingsforsikring

PRESSEMELDING: Antallet personer med privat behandlingsforsikring i Norge øker stadig. Ved utgangen av juni i år var 472 000 nordmenn dekket av slik forsikring. Det er en økning på åtte prosent fra tilsvarende tid i fjor. Antallet behandlingsforsikringer er mer en doblet de siste fem årene. 

Behandlingsforsikring - antall forsikrede. Graf.

Det er gjennom arbeidsgiver de aller fleste har tilgang på behandlingsforsikring. 430.000 har behandlingsforsikring via arbeidsgiver, mens rundt 40.000 nordmenn har tegnet slik forsikring selv. Sett opp mot antall sysselsatte i Norge (lenke til SSB) er det nå 18 prosent av de sysselsatte som har behandlingsforsikring.

– Behandlingsforsikring blir stadig viktigere som et ansattegode i bedriftene. Årsaken er at bedriftene ønsker å redusere sykefraværstiden, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Viktig supplement

Han mener behandlingsforsikring er et viktig supplement til offentlige helsetjenester.

– Sykefravær og ventelisteproblematikk opptar pasienter, arbeidsgivere og behandlingsinstitusjonene. Det offentlige er gode på å gi rask behandling ved akutte skader som for eksempel benbrudd, mens det ofte er lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i Norge og i utlandet, sier Kreutzer.

Kontaktperson

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no