Skadestatistikk første halvår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk første halvår

Skadestatistikken for første halvår er klar. Flere brannskader, men lavere erstatning, økt erstatning i reiseforsikring samt flere skader på fritidsbåt sammenlignet med fjoråret. Det er noen av funnene i skadestatistikken.

Bygninger og innbo

Totalt ble det erstattet skader på private bygninger og innbo med 3,3 milliarder kr hittil i år, noe som er en reduksjon på nesten 3 prosent fra samme periode i fjor.

Brann

Antall meldte brannskader økte med 14 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. mens brannerstatningene ble redusert med 9 prosent. De mange brannene hittil i år skyldes skader etter lynnedslag, mens det i fjor i januar var to store branner i Lærdal og Flatanger. Det forklarer mye av erstatningsreduksjonen hittil i år.

Første halvår i fjor var det meldt en del tyveri, innbrudd og ran, mens det hittil i år igjen er en reduksjon med over 12 prosent. Antall og erstatning etter vannskader er også noe lavere enn i fjor.

Økt erstatning etter vannskader i næring

På næringsrelaterte bransjer er totale erstatninger på 2,7 milliarder hittil i år, noe som er en økning på drøye 12 prosent fra i fjor. Brannerstatningene er redusert fra i fjor med 1,5 prosent, mens økningen skyldes vannskader, kasko og øvrige typer. Erstatning etter innbrudd, tyveri og ran utgjør bare 94 mill kr og her er det en liten økning fra i fjor.

Færre reisesykdomskader

Hittil i år er økningen på 8 prosent i antall meldte skader totalt på reise, og erstatningene økte med 3 prosent. Erstatningene første halvår i år har for første gang oversteget milliarden (1,004 milliarder kr), noe som er mer enn en fordobling i nominelle kr på 10 år.

Etter mange år med økning på reisesykdom, er det nå en reduksjon både i antall og erstatning, mens erstatning etter avbestilling av reisen økte mest fra i fjor til i år. Reiseulykke viser også en stor økning fra i fjor både i antall og erstatning – hele 8 300 skader er meldt hittil i år, mot 5 500 til samme tid i fjor.

Fritidsbåtforsikring

Hittil i år er det meldt nesten 5 000 skader på båt som er en økning fra i fjor på nesten 17 prosent, og det er nesten 2 000 flere skader enn samme periode i 2013.

Stormene i januar i år forklarer mye av økningen.

2. kvartal isolert i år har noe færre skader enn samme periode i fjor. En dårlig sommer har trolig ført til mindre båtliv enn i fjor. Samlet erstatning hittil i år er på 234 mill kr og snitterstatningen per skade er på rundt 47 000 kr.