Økt gjeldsvekst i husholdningene - brems i foretakene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt gjeldsvekst i husholdningene - brems i foretakene

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,9 til 5,8 prosent frem til utangen av juni. Nedgangen skyldtes en klar nedgang i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak. Gjeldsveksten til husholdningene økte imidlertid videre. 

Bilde av penger

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 791 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst øker videre

Etter å ha falt tilbake i april, tok husholdningens gjeldsvekst seg opp igjen i mai måned. Tolvmånedersveksten økte videre fra 6,4 prosent frem til utgangen av mai til 6,5 prosent i juni.

Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at regjeringen før sommeren la frem tiltak for å dempe både veksten i boligprisene og husholdningenes gjeldsvekst.

Husholdningenes samlede bruttogjeld var 2 806 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Lavere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene falt tolvmåneders kredittvekst fra 4,4 prosent ved utgangen av mai til 3,8 prosent ved utgangen av juni.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 563 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 831 milliarder kroner i juni. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt fra 5,6 prosent i mai til 5,5 prosent i juni. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten til 9,4 prosent frem til utagen av juni, ned fra 9,7 prosent i mai. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,4 prosent fram til utgangen av mai.