Marginal nedgang i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginal nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,7 prosent frem til utgangen av juli. Gjeldsveksten trekkes ned av en nedgang hos ikke-finansielle foretak, mens husholdningenes kredittvekst forble uendret.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 806 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Ingen endring i husholdningene gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld forble uendret på 6,5 prosent i juli. Dermed endte den samlede bruttogjelden på 2 821 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at regjeringen før sommeren la frem tiltak for å dempe både veksten i boligprisene og husholdningenes gjeldsvekst. Innstrammingen trådde i kraft 1. juli, men dagens tall tyder på ingen umiddelbar effekt på husholdningenes gjeldsopptak.

Avtagende vekst for ikke-finansielle foretak

En sterk oppgang i tolvmåneders kredittvekst siden i fjor høst for de ikke-finansielle foretakene falt veksten i juni. Tilsvarende utvikling så vi også i juli hvor veksten på tolvmåneders basis ble redusert fra 3,9 prosent til 3,4 prosent.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 560 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 842 milliarder kroner i juli. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg fra 5,5 prosent i juni til 5,6 prosent i juli. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten til 8,1 prosent frem til utgangen av juni, ned fra 9,4 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 4,8 prosent ved utgangen av juni.

Figur Kredittindikatoren juli 2015