Ett skritt frem og ett tilbake

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ett skritt frem og ett tilbake

Forskriften til solvensregelverket for forsikringsselskaper ble offentliggjort av Finansdepartementet i dag. – Slik forskriften nå har blitt har den svært begrenset effekt på livselskapene i forhold til deres behov for fleksible overgangsregler. Effekten av overgangsreglene reduseres vesentlig når man samtidig vedtar en bestemmelse som uthuler det viktigste forslaget, sier direktør for liv og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge. 

Bilde av Kierulf Prytz
– Vi kan ikke se at handlingsrommet som overgangsreglene i EU gir er benyttet, sier Stefi Kierulf Prytz

I dagens pressemelding sier Finansdepartementet at man har imøtekommet livsforsikringsselskapenes ønske om større fleksibilitet i overgangsperioden til de nye soliditetskravene (Solvens II). 

– Samtidig har departementet fastsatt en tilleggsbestemmelse (gulv) som uthuler effekten av overgangsreglene. Det er ett skritt frem og ett tilbake, sier Kierulf Prytz. 

Omfattende og komplekst regelverk

Norge skal innføre nye kapitalkravsregler for livsforsikring (Solvens II) i likhet med resten av Europa. Det er et omfattende og komplekst regelverk som innføres, og som krever mye av medlemsselskapene å implementere.

De nye kravene har store konsekvenser særlig for garanterte forpliktelser (ytelsespensjon og fripoliser). Derfor har EU laget overgangsregler for at medlemslandene kan innføre reglene på en bedre måte. 

– Overgangsreglene er laget for å benyttes fullt ut, og det har vi argumentert sterkt for i lengre tid. Vi er tilfredse med at Finansdepartementet har stadfestet sitt tidligere standpunkt om at livsforsikringsselskapene kan få 16 års overgangsperiode på oppfylling av avsetningskravene, sier Kierulf Prytz. 

Fjerner effekten av overgangsreglene

Hun reagerer imidlertid på at finansministeren sier at hun imøtekommer finansnæringens ønsker om større fleksibilitet i overgangsperioden og åpner for at overgangsreglene kan brukes separat på fripoliser og innskuddsprodukter (homogene risikogrupper), når forskriften innfører et gulv som fjerner store deler av effekten av dette. 

– Dette gjør at overgangsreglene ikke får den ønskede virkning, sier Kierulf Prytz.

Hun påpeker at finansministeren i dagens pressemelding siteres på at ”jeg har derfor brukt det handlingsrommet som er i EU-reglene, til å gi generelle overgangsregler til de nye kravene”. 

– Vi kan ikke se at handlingsrommet som overgangsreglene i EU gir er benyttet, i og med at man har innført et ”gulv” som uthuler effekten, sier Kierulf Prytz.  

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no