Avvikler næringslivslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avvikler næringslivslån

PRESSEMELDING: – Negativ konsekvens av særnorske regler, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Vi har i flere år advart mot særnorske regler og manglende nordisk harmonisering av regelverket. Når en stor norsk bank som BN Bank nå gir opp bedriftsmarkedet fordi den ikke kan konkurrere på like vilkår om gode lavrisikolån, er det en direkte konsekvens av denne forskjellsbehandlingen, sier Kreutzer. 

Advart i lang tid

Finans Norge har i lang tid advart mot konsekvensene av at norske myndigheter har fastsatt andre og strengere kapitalkrav enn de nordiske landene og Europa forøvrig.

– Norske myndigheter har uttrykt en intensjon om økt nordisk harmonisering. Det har i praksis skjedd i meget begrenset grad. Det er dette BN Bank nå viser til som begrunnelse for å slutte å låne ut til norsk næringsliv. Dette viser at vi dessverre har hatt rett i vår uro, sier Kreutzer.

Mindre konkurransedyktige

Kapitalkravsreglene skal bidra til å sikre en solid finansnæring i Norge. Finans Norge deler målsettingen om at norske banker skal være blant de mest solide i Europa. Imidlertid fører den særnorske regelverksutformingen til at de norske bankene blir mindre konkurransedyktige på de sikreste lånene, noe som tvert imot øker risikoen. BN Bank sier at de ikke kan konkurrere med banker som opererer med andre og bedre rammebetingelser, og tar nå konsekvensen av det.

Høyere kostnader

– Ulike konkurransevilkår i det norske markedet reduserer konkurransen i bankmarkedet, slik Konkurransetilsynet har påpekt. Reglene medfører at konkurransekraften svekkes mest overfor de beste lånekundene. Regelverket stimulerer norskbaserte banker til å ta mer risikoutsatte lån, eller å redusere sine utlån til bedriftsmarkedet. Norske banker er blant de mest solide i Europa, men fremstår som en følge av regelverksutformingen som mindre solide enn sine konkurrenter. Dermed kan de også få høyere finansieringskostnader enn nødvendig. Samlet sett kan kredittilgangen til norsk næringsliv bli redusert eller bli mer usikker særlig i nedgangstider, avslutter Kreutzer. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no