BSU-rekord i årets tre første måneder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BSU-rekord i årets tre første måneder

Økningen i Boligsparing for ungdom – BSU – var rekordhøy i årets tre første måneder. En vekst på 1,6 milliarder kroner er drøyt 600 millioner kroner mer enn i samme periode året før, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Bilde av penger

– Tre av fire med BSU-konto satte i fjor inn penger på kontoen. Skattefradraget, den høye BSU-renten og et sterkt fokus på behovet for egenkapital ved boligkjøp gjør at BSU-innskuddene øker kraftig, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

38 milliarder i BSU

Ifølge tall fra SSB utgjorde BSU-innskuddene 38 milliarder kroner ved utgangen av mars i år. 76 prosent av de som oppgir at de har Boligsparing for unge, sier at de satte inn penger på kontoen i løpet av det siste året, i følge tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utført i samarbeid med Finans Norge. I 2012 var andelen 68 prosent.

Sterk vekst

– Veksten i BSU-innskudd er langt sterkere enn øvrige bankinnskudd. Tradisjonelt har mesteparten av innskuddene kommet i desember, men den sterke veksten i årets tre første måneder kan tyde på at veksten nå fordeler seg mer over hele året, sier Mæhle, og legger til:

– BSU-rentene er svært høye sammenlignet med ordinære innskuddsrenter. Dersom man har mulighet er det derfor lønnsomt å sette pengene på BSU-kontoen så tidlig som mulig på året. Et annet alternativ er å inngå en spareavtale med banken, slik at du hver måned overfører et fast beløp til BSU.
Utbetaling av feriepenger er en ypperlig mulighet for mange unge til å spare BSU, i følge Mæhle.

– Er du usikker på om du har muligheten til å binde sparepenger til fremtidig boligkjøp, er det greit å vite at du kan ta ut pengene før årsskiftet. Men da mister du retten til skattefradrag. Reglene er nemlig slik at for å få skattefradraget på 20 prosent av innskuddet, så må pengene stå på BSU-kontoen over årsskiftet, sier fagsjefen i Finans Norge.

Fakta om BSU

  • Hvis du er under 34 år kan du spare inntil 25 000 kroner i året og til sammen 200 000 kroner totalt til din første bolig i BSU.
  • Bankene gir svært god rente på BSU-sparing. Hvis du har skattbar inntekt, får du i tillegg et skattefradrag. Skattefradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 5 000 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet.
  • Ved å spare i BSU skaffer du deg egenkapital til bolig. Myndighetene har bestemt at alle som kjøper bolig, og som ikke har foreldre eller andre som kan stille tilleggssikkerhet, som hovedregel minst må ha 15 prosent av kjøpesummen i form av egne oppsparte penger, egenkapital.

Om Norsk Finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i månedsskiftet januar/ februar i samarbeid med Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen blir gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det blir på bankområdet gjennomført om lag 4500 intervjuer.