Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

En ny forskrift gir bemanningsforetak som har egen tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. 

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens regler om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for tariffbundne bemanningsforetak.

Etter forskriften kan bemanningsforetak som har egen tariffavtale fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Adgangen til å fravike likebehandlingsreglene gjelder bare lønns- og arbeidsvilkår som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd (lønn, arbeidstid mv.). Innleides rett til samme tilgang til felles goder og tjenester etter § 14-12 a andre ledd kan ikke fravikes.

Forskriften trer i kraft 15. juli 2015 og vil umiddelbart få virkning for bemanningsforetak som inngår tariffavtale. For bemanningsforetak som allerede er bundet av tariffavtale, vil unntaket først få virkning fra neste tariffperiode, dvs. fra våren 2016.

Les omtale av dette på Finans Norges arbeidsgiversider nedenfor:

Innleie fra vikarbyråer

Nye regler om innleie fra vikarbyråer ble innført 1. januar 2013. Den viktigste endringen er kravet om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som innleiebedriftens egne ansatte når det gjelder lønn og nærmere bestemte arbeidsvilkår (likebehandlingsprinsippet). Fra 15. juli 2015 ble det innført en forskrift som gir bemanningsforetak med egen tariffavtale adgang til å...