Nyheter Juli 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter Juli 2015

Kan bli gjeldsslaver på livstid

Hvert eneste år er mer enn 500 biler uten forsikring involvert i ulykker.– Det finnes egentlig ingen grense for hvor store erstatningsbeløpene kan bli, sier Roger Stenseth, fagdirektør i  Trafikkforsikringsforeningen, TFF .

Bilde av bulket bil
Over 100.000 mangler lovpålagt bilforsikring

Europeiske retningslinjer om finansielle rådgivere

Finans Norge er enig med ESMA, den europeiske tilsynsmyndigheten for verdipapir- og markeder, i at det er viktig å sikre at finansielle rådgivere har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. ESMA utarbeider nå retningslinjer som skal regulere dette. Finans...

Bilde av fem personer

Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

En ny forskrift gir bemanningsforetak som har egen tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. 

Ny rekord i kortbruk

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at det aldri tidligere er gjennomført så mange kortkjøp som i løpet av juni i år. Denne måneden ble det utført mer enn 150,1 millioner kortkjøp, en økning på 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av juni handlet vi med betalingskortene for 54,9 milliarder kroner, en vekst på 9,2 prosent.

Veiledninger hvitvaskingsloven

Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking (tidligere Hvitvaskingsutvalget) har utarbeidet ytterligere praktiske veiledninger for etterlevelse av kravene i hvitvaskingsloven av 2009.

BSU-rekord i årets tre første måneder

Økningen i Boligsparing for ungdom – BSU – var rekordhøy i årets tre første måneder. En vekst på 1,6 milliarder kroner er drøyt 600 millioner kroner mer enn i samme periode året før, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Bilde av penger