Viktig med harmoniserte pilar 2-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med harmoniserte pilar 2-krav

Finans Norge mener det er positivt at Finanstilsynet vil vurdere tilpasninger i rammene for norsk praktisering av pilar 2-krav i lys av utviklingen i regulering og praksis i EU. 

Praksis for tilsynsmessig vurdering av risiko og kapitalbehov er nå under utforming internasjonalt. Det er blant annet ventet at ECBs praksis på området vil sette standarden for hvordan rammeverket for pilar 2 og tilsynspraksis i EU utvikler seg.

Norske myndigheter gjør rett i å følge prosessen nøye og søke å harmonisere norske krav med det som blir gjeldende internasjonalt.