Skadestatistikk 1. kvartal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skadestatistikk 1. kvartal

Skadestatistikken for 1. kvartal viser at erstatningene for landbasert forsikring har økt med nesten åtte prosent fra 1. kvartal i fjor. Selv om brannerstatningene har gått ned, gjorde storm og lynnedslag mye skade i årets første måneder.

Noen punkter fra statistikken

  • Brannerstatningene ned 14 prosent. (Lærdal og Flatanger i fjor)
  • Mange branner etter lynnedslag (Vestlandet)
  • Vannskadeerstatningene opp åtte prosent
  • Antall skader innen motorvogn opp 12 prosent. Krevende vinter
  • Mange skader på fritidsbåt etter stormene i januar