Skadestatistikk 1. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk 1. kvartal

Skadestatistikken for 1. kvartal viser at erstatningene for landbasert forsikring har økt med nesten åtte prosent fra 1. kvartal i fjor. Selv om brannerstatningene har gått ned, gjorde storm og lynnedslag mye skade i årets første måneder.

Noen punkter fra statistikken

  • Brannerstatningene ned 14 prosent. (Lærdal og Flatanger i fjor)
  • Mange branner etter lynnedslag (Vestlandet)
  • Vannskadeerstatningene opp åtte prosent
  • Antall skader innen motorvogn opp 12 prosent. Krevende vinter
  • Mange skader på fritidsbåt etter stormene i januar