Personlig økonomi inn i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personlig økonomi inn i skolen

Ludvigsen-utvalget la i dag fram sin innstilling om fremtidens skole, og foreslår å styrke undervisningen om personlig økonomi og forbruk. Svært positive signaler, mener adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Skoleklasse. Foto
Utvalg går inn for mer undervisning om personlig økonomi i skolen

– Det er svært positive signaler fra utvalget når de sier at kompetanse knyttet til å gjøre ansvarlige valg i eget liv er viktig, og at de ønsker å inkludere personlig økonomi og forbruk sterkere i norsk undervisning. Vi mener det er helt avgjørende å utstyre våre barn og unge med god kunnskap om personlig økonomi, slik at vi kan gi utdanne gode og kritiske forbrukere og forebygge ukloke økonomiske avgjørelser, sier Kreutzer.

Finans Norge har lenge arbeidet for at personlig økonomi bør tas inn som fag både i grunnskolen og videregående skole. Kunnskap om personlig økonomi er en helt sentral kompetanse å lære i et moderne samfunn. Dette påpeker også Ludvigsen-utvalget, og foreslår at dette skal inngå i det flerfaglige temaet livsmestring, som skal ha klare kompetansemål, og inntas både i grunnskolen og videregående skole.

Utvalget har vurdert hvordan skolen skal møte krav og utfordringer fra samfunns- og arbeidsliv i årene fremover.

Ansvarlige valg

– Vi er enig med utvalget når det legger vekt på at den økte individualiseringen i samfunnet kombinert med stor tilgang på informasjon gjør at det blir viktigere enn noen gang å ha kompetanse til å gjøre ansvarlige valg.

– Det er ingen tvil om at grunnleggende økonomiforståelse er viktig og blir stadig viktigere fra ung alder. Mange av de valgene vi tar har betydning for vår personlige økonomi. Den enkelte tar på seg større risiko, og det krever kunnskap. Sparing rommer flere komplekse problemstillinger, og sparing til egen bolig og egen pensjon er blitt mer aktuelt enn før.

Pensjonsreformen i 2011 aktualiserer betydningen av kunnskap om folketrygd, behovet for sparing og ansvarliggjøring av den enkelte, sier Kreutzer.

Flere fristelser

Han peker på at ungdom møter flere økonomiske fristelser enn før, og i stadig yngre alder. Forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier og manglende kunnskap om konsekvenser er en farlig blanding.

Finansnæringen bidro i fjor til at mer enn 21.000 elever i ungdomsskolen fikk opplæring i personlig økonomi. Det utgjør mer enn 1/3 av et årskull. Men hva med resten av elevene? Kunnskapen er for viktig til at de unge skal tilegne seg den på egenhånd. Forskning viser at mange unge ikke forstår begreper som rente og inflasjon og vet ikke at ulike investeringer kan ha ulik risiko. Dette er basiskunnskap.

Grunnleggende kompetanse

Finans Norge håper nå at personlig økonomi også kan komme på dagsordenen hos utdanningsmyndighetene.

– Det haster, for som samfunn har vi ikke råd til å la enda en generasjon ungdommer gå over i de voksnes rekker uten denne verdifulle kompetansen. Skal man delta i dagens samfunn er kompetanse i personlig økonomi like viktig som å kunne lese og skrive. Alle må ta finansielle beslutninger som krever et minimum av kunnskap, og derfor kan vi ikke overlate det til den enkelte å lære seg dette på egenhånd, sier Kreutzer. Han legger til at Finans Norge gjerne bidrar i det videre arbeid med å utforme innhold i hva som skal ligge i opplæringen.