Økt gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,7 til 5,9 prosent. Det var klar oppgang i gjeldsveksten til både husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 767 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst øker igjen

Etter å ha falt tilbake i april, tok husholdningens gjeldsvekst seg opp igjen i mai måned. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent frem til utgangen av mai, opp fra 6,2 prosent i april. Det tilsvarer om lag en milliard per virkedag i mai.

I april ble derimot økningen i veksten fra mars fullt ut reversert, fra en tolvmåneders gjeldsvekst på 6,4 prosent til nå 6,2 prosent.

Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at regjeringen for to uker siden la frem tiltak for å dempe både veksten i boligprisene og husholdningenes gjeldsvekst.

Husholdningenes samlede bruttogjeld var 2 788 milliarder kroner ved utgangen av april.

Økt gjeldsvekst også for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene steg tolvmåneders kredittvekst fra 3,9 prosent i april til 4,4 prosent ved utgangen av mai. Dermed kan det se ut til at gjeldsveksten mer eller mindre har stabilisert seg godt over nivået i fjor høst.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 559 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 811 milliarder kroner i mai. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte fra 5,3 prosent i april til 5,6 prosent i mai. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten til 9,8 prosent frem til utagen av mai, ned fra10,2 prosent i april. før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 2,2 prosent fram til utgangen av mai, opp fra -0,9 prosent fram til utgangen av april.