Ny indeks for mellomstore selskaper på Oslo Børs

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny indeks for mellomstore selskaper på Oslo Børs

Oslo Børs lanserte 1. juni Oslo Børs Mid Cap Index som blir den første indeksen som inneholder både egenkapitalbevis og aksjer.

Selskaper med en markedsverdi på mellom én og 15 milliarder kroner er kandidater for indeksen. I alt 77 selskaper inkluderes i indeksen fra 1. juni. Disse selskapene utgjør om lag 20 prosent av den totale markedsverdien av selskapene som er notert på Oslo Børs. Av disse er det 6 egenkapitalbevisbanker, som sammen med SR-bank utgjør 20 pst av indeksens samlede verdi.

Det har fra næringen over tid vært etterspurt en slik indeks, og det tyder på at også markedet etterspør en slik indeks. Indeksen inkluderer både sparebankers egenkapitalbevis og aksjer i samme indeks. Egenkapitalbevis er populære verdipapirer hos mange investorer og fond, og det er positivt at børsen bidrar til å øke synligheten til disse verdipapirene gjennom en ny indeks.

Kriteriene for indeksen er at den skal være investerbar, noe som innebærer at aksjene og egenkapitalbevisene som inngår i indeksen skal være enkle å kjøpe og selge i markedet. Dette er avgjørende for verdipapirfond og andre som ønsker å bruke indeksen som referanseindeks.

Det er derfor et krav om at verdipapirene som inngår i indeksen skal være likvide papirer som er blitt handlet minst ni av ti dager de siste seks måneder før utvalget i indeksen bestemmes.

God avkastning

Ved lanseringen av indeksen er det kalkulerte kursdata tilbake til 3. juni 2013 for den nye indeksen. Tallene viser at de siste årene har indeksen for mellomstore selskaper steget mer enn OBX-indeksen, som måler kursutviklingen til børsens største selskaper. I perioden 31. mai 2013 til 19. mai 2015 steg Oslo Børs Mid Cap Index med 31 prosent, mot OBX-indeksens 29,7 prosent.

Historiske data har vist at store og mellomstore selskaper ikke alltid beveger seg i takt. De største og mest likvide aksjene får gjerne størst oppmerksomhet ved inngangen til en oppgangsperiode. Deretter får de mindre og mellomstore selskapene mer oppmerksomhet, og det har ofte vist seg at de får en sterkere kursoppgang.

Se hele indeksutvalget med vekting