Ny digital løsning i driftskredittordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny digital løsning i driftskredittordningen

Fra høsten 2015 vil en ny digital løsning for å melde til varemottakerne at banken har gitt driftskreditt og tatt pant i oppgjørene fra produsenten være klar. I løsningen vil også varemottaker kunne gi banken bekreftelse på omsetningsbeløpene (kredittgrunnlaget) samt bekrefte at de står som delgarantist for driftskreditten. 

Det vil bli obligatorisk å benytte den digitale løsningen fra januar 2016. Dagens bruk av papirskjemaer for disse meldingene skal etter dette ikke lengre brukes. Bankene må snarest mulig og senest 1. september 2015 melde inn de personer i banken som skal tildeles påloggingshemmeligheter for notifikasjonsløsningen.

Les mer om dette i rundskriv nr 07/2015.